Fridolin von Senger und Etterlin

Etterlin

*1891 †1963. General och befälhavare för 17e pansardivisionen på Östfronten 1942-1943 och chef för 14e pansarkåren vid Monte Cassino 1943-1945.
*1891 †1963. General and commander of the 17th armoured division on the Eastern front 1942-1943 and chief of the 14th armoured corps in Italy 1943-1945.