Eduard Dietl
Eduard Dietl
*1890 †1944. Generalöverste. Chef för 3e bergsjägardivisionen i Polen och Norge 1938-1940, överbefälhavare för "Ishavsfronten" 1942. Död i en flygolycka i juni 1944.
*1890 †1944. Colonel general. Chief of the 3rd mountain division in Poland and Norway 1938-1940, supreme commander of the Northern front in 1942. Killed in an air accident in June 1944.