Ernst Busch

Ernst Busch

*1885 †1945. Fältmarskalk. Befälhavare för den 8e kåren i Polen, chef för den 16e armén i Frankrike och Östfronten 1940-1943, chef för armékommandot i nordvästra Tyskland i april 1945 och kapitulerade till Montgomery i maj 1945.
*1885 †1945. Field marshal. Commander of the 8th corps in Poland, chief of the 16th army in France and on the Eastern front 1940-1943, commander in chief in the north west of Germany in April 1945, surrendered to Montgomery in May 1945.