Walter von Brauchitsch

Walter von Brauchitsch

*1881 †1948. Fältmarskalk. Efterträdde von Fritsch som arméchef 1938-1941, överbefälhavare för Balkanfälttåget 1940, begärde avsked i december 1941.
*1881 †1948. Field marshal. Succeeded von Fritsch as Commander in chief of the army 1938-1941, supreme commander of the Balkan campaign in 1940, retired in December 1941.