Hans-Jürgen von Arnim

von Arnim

*1889 †1962. Generalöverste. Chef för 39e pansarkåren på Östfronten 1941-1942, befälhavare för 5e pansararmén i Nordafrika1942-1943, befälhavare för armégrupp "Tunis" i Nordafrika 1943 och kapitulerade tillsammans med 11 andra generaler på Kap Bonhalvön i maj 1943.
*1889 †1962. Colonel general. Chief of the 39th armoured corps on the East front 1941-1942, commander of the 5th armoured army in North Africa 1942-1943, commander of army group "Tunis" in North Africa 1943 and surrendered together with 11 other generals at Cap Bon peninsula in May 1943.