Hans - Jürgen Stumpff

Hans - Jürgen Stumpff

General och stabschef i det tyska flygvapnet 1937, chef för de tyska flygstridskrafterna i Norge 1940 och chef för tyska 5e luftflottan.
General and chief off staff in the German air force in 1937, chief of the German air force in Norway in 1940 and chief of the 5th air fleet.