Hugo Sperrle

Hugo Sperrle

*1885. Flygmarskalk och chef för 2a tyska luftflottan 1940, ledde "blitzen" mot London 1940-1941, chef för de tyska flygstyrkorna i väst 1944 och tillfångatagen i maj 1945.
*1885. Air marshal and chief of the 2nd air fleet in 1940, lead the "blitz" against London 1940-1941, chief of the German air force on the West front in 1944. Captured in May 1945.