Wolfram von Richthofen

Wolfram von Richthofen

*1895. Flygmarskalk. Chef för en luftflotta på Östfronten vid Sevastopol 1942 och chef för det tyska flyget i Italien 1943-1944.
*1895. Air marshal. Chief of an air fleet on the East front at Sevastopol in 1942 and chief of the German air force in Italy 1943-1944.