Erhard Milch

Milch

*1892. Flygmarskalk. Generalinspektör för det tyska flygvapnet 1939, minister för flygplansproduktion, satt på de anklagades bänk i Nürnbergsprocessen i januari 1947.
*1892. Air marshal. General inspector of the German air force in 1939, Minister of aircraft production, accused of war crime in the Nürnberg process in January 1947.