Alexander Löhr

Alexander Löhr

General och chef för 4e luftflottan under Polenfälttåget 1939.
General and chief of the 4th air fleet during the Polish campaign in 1939.