Günter Korten

Günter Korten

General. Chef för flygvapnets generalstab, omkom vid 20 juliattentatet mot Hitler 1944.
General. Chief of the air force staff, killed in the attempt against Hitler July 20th 1944.