Albert Kesselring

Albert Kesselring

*1885. Flygmarskalk i Luftwaffe. Flygbefälhavare i Medelhavet 1942, överbefälhavare på den Italienska fronten i september 1943, överbefälhavare i södra Tyskland i april 1945, tillfångatagen av amerikanska trupper i maj 1945 och ställd inför rätta i Italien i november 1946.
*1885. Air marshal in the Luftwaffe. Commander of the air force in the Mediterranean in 1942, Supreme commander in Italy in September 1943, Supreme commander in southern Germany in April 1945, captured by the American`s in May 1945 and brought to trial in Italy in November 1946.