Keller

Keller

General och chef för 1a luftflottan.
General and chief of 1st German air fleet.