Leonard von Kaupisch

Leonard von Kaupisch

*1878 †1945. General. Befälhavare för armékår Kaupisch under Polenfälttåget 1939, befälhavare för den 31a armékåren i Danmark 1939-1942 och militär befälhavare i Danmark 1940.
*1878 †1945. General. Commander of corps Kaupisch during the Polish campaign in 1939, commander of the 31st army corps in Denmark 1939-1942 and military commander in Denmark in 1940.