Ritter von Greim

Ritter von Greim

*1887. Flygmarskalk. Ledde flygoffensiven mot Maginotlinjen 1940, chef för jaktplansförband på östfronten från 1942 och efterträdde Göring som chef för tyska flyget i april 1945.
*1887. Air marshal. Lead the German flight offensive against the Maginot line in 1940, chief of different fighter units on the Eastern front from 1942 and succeeded Göring as chief of the German Air force in April 1945.