Adolf Galland

Adolf Galland

General och inspektör för tyska jaktflyget 1942.
General and inspector of the German fighter-airforce in 1942.

.