Harry Piepe

Harry Piepe

Kapten, förklädde sig och spårade upp en sovjetisk spionliga i västra Europa.
Captain. Disguised he traced and scattered a Soviet spy ring in Western Europe.