Eduard Benesj

Eduard Benesj

*1884. Tjeckisk president. Blev Tjeckoslovakiens förste utrikesminister 1918 och spelade en betydande roll inom NF. Efterträdde Masaryk som president 1936. I landsflykt 1939 där han ledde exilregeringen i London. Återvände till Tjeckoslovakien i maj 1945.
*1884. Czech president. Became first foreign minister of Czechoslovakia 1918 and played a prominent part in the UN. Succeeded Masaryk as president 1939. Lived in exile 1939 where he lead the exile-administration in London. Returned to Czechoslovakia in May 1945.