Jan Syrovy

*1888 †1970 General och tjeckisk överbefälhavare. Försvarsminister 1938.
*1888 V1970 General och Czech commander in chief. Minister of defence 1938.