Vladko Matjek

Vladko Matjek

*1879. Ledare för det kroatiska bondepartiet, konseljpresident i Simovitjs regering mars-april 1941 och i augusti 1945. Hölls internerad 1941-1944.
*1879. Leader of the Croatian agriculture party, cabinet president in Simovitj´s administration March-April 1941 and in August 1945. Held detained 1941-1944.