Mao tse-tung

Mao

*1893. Kinesisk kommunistledare. Byggde upp en partisanarmé i Yennan och ledde gerillastrider mot japanerna. Undertecknade i oktober 1945 avtal med Chiang Kai-shek i ett försök att förhindra inbördeskrig.
*1893. Chinese communist leader. Built a partisan army in Yennan and lead guerilla war against the Japanese. Signed an agreement with Chiang Kai-shek 1945 in order to prevent civil war.