Ciang kai-Shek

*1887. Kinesisk statschef . Chef för nationalistarmén 1925 efter Sun Yat-sens död. Bildade regering i Nanking 1927 och samlade 1928 hela Kina under sin regering. Vald till president 1943 och deltog i Kairokonferensen i november 1943.
*1887. Chinese head of state. Commander of the nationalist army 1925, succeeding Sun Yat-sen. Formed administration in Nanking 1927. United China under the administration 1928. Elected president 1943 and took part in the Cairo-meeting in November 1943.