Henry Crerar

Crerar

*1888. General som organiserade de kanadensiska trupperna i England. Chef för 1a kanadensiska armén 1943. Montgomerys närmaste man vintern 1944-1945.
*1888. General that organised the Canadian troops in England. Commander of 1st Canadian army 1943. Took part in Montgomery´s staff winter 1944-1945.