Prins Kyril

Kyril

* 1895 † 1945. Bror till Boris III som tillfälligt fick överta regentskapet efter Boris död. Avgick i september 1944 och togs tillfånga av ryssarna när dessa trängde in i Bulgarien. Avrättad i februari 1945.
*1895 †1945. Brother to Boris III who temporarily accede to the throne after Boris death. Resigned in September 1944 and was captured by the Russians when they invaded Bulgaria. Executed in February 1945.