Georgi Dimitrov

Georgi Dimitrov

*1882. Kommunistisk fackföreningsledare 1904-1923, dömd till fängelse 1923 men flydde till Moskva. Anklagad för delaktighet i riksdagshusbranden i Berlin men frikänd 1933. Kominterns generalsekreterare 1935, återkom till Bulgarien 1945. Ledare för landets kommunistparti.
*1882. Communist union leader 1904-1923, sentenced to prison 1923 but escaped to Moscow. Accused of participance in parliament building fire in Berlin but acquitted 1933. Secretary-general of the Comintern 1935, returned to Bulgaria in 1945. Leader of the communist party.