Leopold III

Leopold III

Blev kung av Belgien 1934. Var överbefälhavare och ledde försvaret mot de tyska invasionsarméerna som kapitulerade i maj 1940. Togs som krigsfånge och internerades på slottet Laeken. 1944 förd till  Salzburg där han befriades av amerikanerna 1945. Fick skarp kritik för sitt handlande vid kapitulationen 1940 och flyttade därför till Schweiz 1945.
Became king of Belgium 1934. Supreme commander for the Belgian army for the time of the German invasion and sign the capitulation in May 1940. Was taken prisoner of war and was looked up at the castle of Laeken. In 1944 he was taken to Salzburg were he was liberated by the Americans in 1945. He was strongly criticised for his acting by the time of the capitulation, therefore he moved to Switzerland in 1945.