René van Thillo

René van Thillo

van Thillo var ledare för holländska arbetsfronten.
van Thillo was leader of the Dutch labour front.