Jef Francois

Jef Francois

Jef Francois var ledare av Verdinaso och SS-flandern.
Jef Francois was leader of Verdinaso and SS-flandern.