Achille van Acker

van Acker

*1898. Socialistledare och borgmästare i Brügge. Ledde motståndet i Belgien under ockupationen. Arbetsminister i Pierlots regering 1945. Konseljpresident 1945.
*1898. Socialist leader. Mayor in Brügge. Lead the resistance in Belgium during the occupation. Labour minister in Pierlots administration 1945. Cabinet president 1945.