Richard Casey

Richard Casey

*1890. Politiker och kontaktman mellan brittiska och australiska regeringarna 1924-1930. Finansminister 1935-1939, minister i USA 1940-1942. Medlem av det brittiska krigskabinettet och ministerpresident i Mellan Östern 1942. Guvernör i Bengalen 1943.
*1890. Politician and contact man between the British and the Australian government 1924-1930. Minister of finance 1935-1939, minister in USA 1940-1942. Member of the British war cabinet and minister president i the Middle East 1942. Governor in Bengali 1943.