Vernon Sturdee

Vernon Sturdee

*1890. General och chef för den australiska generalstaben 1940-1942. Chef för den australiska militärdelegationen i Washington 1942-1944. Befälhavare för 1:a australiska armén 1944.
*1890. General and chief of the Australian general staff 1940-1942, Chief of the Australian military delegation in Washington 1942-1944. Commander of the 1st Australian army 1944.