Juan Perón

Juan Peron

*1895. Argentinsk överste och politiker, ledare för militärjuntan GOU som störtade president Castillo 1943. Krigsminister 1944 och president 1946.
*1895. Colonel and politician, leader of GOU, the military junta that overthrow president Castillo 1943. Minister of war 1944 and President 1946.