USS California
USS California

USS California

Slagskeppet California sänktes vid Pearl Harbor men bärgades och reparerades.