USS Hornet
USS Hornet

USS Hornet

Hangarfartyget som Doolittle använde för anfallet på Tokyo 1942. Nedre bilden visar B-25orna på däcket innan raiden.