Zhostky
Zhostky
Zhostky var den före detta brittiska jagaren RN Georgetown.