Nyesamozhnik
Nyesamozhnik
Typ 6 jagare på 1.308 ton.