Trygg
Trygg
Torpedbåten Trygg vid Ådalsnäs efter en träff från ett tyskt plan.