Harald Hårfager och Tordenskjöld
Hårfager och Tordenskjöld
Pansarskeppen i Oslo hamn under den tyska ockupationen.