Eidsvold och Norge
Eidsvold och Norge
Pansarfartyg. Här i Narviks hamn.