Fuso
Fuso

Fuso

Slagskepp sjösatt 1914 och som sänktes i oktober 1944 av amerikanska flottan.