Pompeo Magno
Pompeo Magno
Denna lätta kryssare var inte färdigbyggd 1943 och sattes aldrig in i strid.