Cosenz
Cosenz
Cosenz gjorde tjänst som eskortfartyg redan under första världskriget.