Lützow
Lüttzow

 

Fickslagskepp. Tidigare hette Lützow Deutschland men döptes om. Sänktes av brittiskt flyg 1945.