HMS Vigilant
Vigilant
Jagare på 1.710 ton som sjösattes i december 1943.