194mm kanon 485(f)

194mm

En 19,4cm kanone 485(f). Fransk SPG som användes av tyskarna på ostfronten.