Lockheed P-38 "Lightning"

P-38

En P-38 testas av RAF.